Filosofie Politica


VIZIUNEA PNG-CD PRIVIND POLITICA EXTERNA A ROMANIEI

INTEGRAREA ORGANICĂ A ROMÂNIEI
ÎN NATO, UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI EUROPA CREŞTINĂ.
VIZIUNEA PNG-CD
PRIVIND POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI

Ca şi alte partide democratice, PNG-CD consideră că integrarea României în NATO şi UE reprezintă o acţiune politică făcută în interes naţional. Prin aceste procese, România iese definitiv din „zona gri” dintre Occidentul democratic şi Orientul frământat de contradicţii politice, de mari riscuri şi ameninţări strategice

România va face parte din familia democraţiilor occidentale, acolo unde îi este locul. La fel, datorită acestor procese de integrare, România se va despărţi mai repede de moştenirea antidemocratică a comunismului şi de moştenirea nedemocratică a fesenismului, precum şi de amestecul haotic, nociv de liberalism şi social-democraţie care a împiedicat ducerea la bun sfîrşit a oricărui program coerent, de tip liberal sau de tip social-democrat.

În viziunea PNG, integrarea în Uniunea Europeană reprezintă un test major pentru clasa noastră politică; după consumarea exceselor birocratice de „deschidere şi închidere a capitolelor de negociere,” s-a creat falsa impresie că România era deja pregătită pentru integrare. După ce ne-am integrat formal, constatăm că ne aflăm încă departe calitativ de Uniunea Europeană. Orice om de bună credinţă din această ţară, orice observator străin competent a putut observa după alegerile din 2004 semnificativa îmbunătăţire a „imaginii” României pe plan internaţional. În afară de anumite acumulări legislative şi de anumite corecţii administrative, guvernarea de coaliţie de după 2004 a fost mai eficientă în materie de „international public relations.” Reforma justiţiei şi reforma „administrativă plus afaceri interne” sînt încă departe de parametrii acceptabili pentru o ţară a Uniunii Europene. În plus, criza politică permanentă din România, în particular cea de după 2004, arată că este nevoie de o profundă reformă instituţională a democraţiei româneşti. După ce partidele parlamentare de pînă acum şi-au dovedit lipsa de voinţă politică sau de expertiză pentru a finaliza toate reformele menţionate, este momentul ca PNG-CD să demonstreze că procesul integrării europene trebuie şi poate fi luat în serios.
Ca partid creştin-democrat, PNG susţine integrarea spirituală a României creştine şi ortodoxiei în Europa creştină. În concepţia PNG, Europa creştină şi România creştină nu sînt spaţii ale intoleranţei religioase, rasiale sau etnice, ci spaţii privilegiate ale afirmării valorilor creştine care stau la baza apariţiei, dezvoltării şi consolidării democraţiilor occidentale. Sub jugul comunist, România a fost îndepărtată nu doar de spaţiul fertil al dezvoltării postbelice a democraţiei, nu doar de spaţiul capitalist al formării celor mai prospere naţiuni din istorie, nu doar de spaţiul strategic al apărării valorilor creştine şi democratice, ci şi de spaţiul politic al accederii la putere a partidelor creştin-democrate. Reintegrarea României în Occident este multidimensională – democratică, capitalistă, strategică, spirituală. Din punct de vedere spiritual, ca şi din punct de vedere strategic, noi întregim Europa.

In planul dezvoltării relaţiilor bilaterale vom promova o politică de consolidare prioritară a relaţiilor cu ţările Uniunii Europene, SUA şi Israel.
Vom milita pentru consolidarea şi extinderea relaţiilor politice si economice cu Sfantul Scaun, Japonia si China.
Vom colabora in bună vecinătate si cooperare regională cu toate ţările vecine României şi în special cu republica Moldova, urmărind sprijinirea şi susţinerea drepturilor culturale a românilor, susţinerea culturii si limbii române, creşterea numarului de burse pentru studenţi in România, sprijinirea acestei ţări in procesul de aderare la Uniunea Europeana.
Vom milita pentru promovarea unor relaţii parlamentare dinamice bi şi multilaterale cu toate partidele politice creştin democrate, cu partidele prioritare membre ale Partidului Popular European şi vom căuta ca prin prezenţa noastră in Parlamentul European şi Parlamentul Romaniei cu ocazia viitoarelor alegeri să participăm activ prin comisiile de specialitate la promovarea intereselor economice si politice ale României la promovarea politicii programului PNG-CD in amplul program politic stabilit până in 2009 de PPE.
In planul politicii externe PNG-CD va milita pentru protejarea intereselor românilor din spaţiul Uniunii Europene prin combaterea migraţiei ilegale, prin realizarea unor politici de integrare sociala şi politică a acestora, colaborând cu toţi factorii politici din aceste ţari pentru a asigura cele mai bune condiţii de integrare ale românilor şi pentru a evita orice discriminari în atragerea forţei de muncă.
De asemenea vom milita ca partid crestin democrat pentru protejarea minoritaţilor române din statele vecine nouă, urmărind aplicarea politicii Uniunii Europene pentru protejarea intereselor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

PNG-CD va acorda un loc deosebit ca in parallel cu procesul ireversibil de aderare la PPE să promoveze politica sa doctrinară şi interesele României in relaţia cu SUA, susţinând procesul de consolidare a securităţii naţionale prin dechiderea bazelor americane militare in România.
PNG-CD doreşte să devina un partener important in abordarea problemelor globale ce framântă astăzi omenirea în raport cu SUA, fiind un partid care va acţiona in coformitate cu pricipiile ONU la asigurarea securităţii, păcii, democraţiei si respectării drepturilor omului oriunde in lume.
PNG-CD va urmări ca prin politica sa să constituie o strategie prioritară de politică privind relaţiile cu românii de pretutindeni, atât prin contacte politice şi diplomatice directe cu reprezentanţii diasporei româneşti şi mai ales cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române pentru păstrarea şi afirmarea identităţii culturale, lingvistice şi religioase a românilor cât şi prin colaborarea cu institutele culturale romaneşti din străinătate, organizaţiile civile şi non guvernamentale care activează pentru drepturile românilor din diaspora.
În aceeaşi direcţie PNG-CD va colabora cu reprezentanţii mass media, cu directorii de publicaţii româneşti, radio şi televiziune din străinătate pentru realizarea unor proiecte comune în susţinerea intereselor românilor, a valorilor creştine şi culturale a acestora.

În relaţia cu Israel, în care locuiesc şi traiesc foarte mulţi evrei de origine română, vom promova ca partid creştin democrat o politică de continuitate pe care România a dus-o în relaţia cu statul Israel de la înfiinţarea lui şi până astăzi, vom consolida cooperarea cu partidele de dreapta din Israel şi vom căuta să identificăm politici comune în promovarea intereselor României în Israel precum şi în promovarea intereselor israeliene în spaţiul Uniunii Europene.
În cadrul politicii externe a PNG-CD în relaţia cu Israelul ca partid creştin democrat ataşat deplin valorilor democratiei europene ne delimitam clar si fara echivoc de orice mesaje politice, atitudini şi manifestări politice care vin să nege existenţa Holocaustului, care vin să genereze atitudini antisemite, extremiste, fasciste sau legionare, care vin să slăvească simboluri ce aduc atingere identităţii poporului evreu şi statului Israel insăşi.
Politica externă a PNG-CD este fundamentată pe principiul toleranţei creştine, a iubirii aproapelui, a înfrângerii urii faţă de semeni şi a încrederii ferme în Dumnezeu şi valorile creştine pe care le promovăm.
Relaţia cu Rusia se va dezvolta şi se va fundamenta pe principiile unei bune cooperări economice şi parlamentare având drept scop consolidarea şi accelerarea proiectelor economice şi de afaceri între cele doua ţări folosind oportunitatea creată de pieţele celor două ţări, urmărind implementarea acordurilor economice ale Uniunii Europene în relaţia cu această ţară.
PNG-CD se alătură în planul securităţii sociale şi a nevoilor cetăţenilor Europei programului politic propus de PPE ce devine parte componentă în această direcţie a programului de politică externă a partidului nostru.
În concepţia PNG, relaţiile internaţionale ale ţării noastre şi politica de apărare trebuie concepute avînd ca sistem de referinţă proiectul naţional de transformare a României în liderul regional al Europei de Sud Est.
Astfel, PNG-CD în conformitate cu interesele României şi a acordurilor semnate va milita pentru combaterea terorismului, implementării dialogului şi cooperăii cu statele sau regiunile în care au loc conflicte şi sunt victime pentru oferirea asistenţei şi medierii, vom milita pentru o politică defensive la nivel European şi regional urmărind creşterea asistenţei militare, financiare şi tehnice pe care România s-o acorde ca ţară membră NATO acolo unde va fi necesar pe plan extern.
Vom milita pentru dezvoltarea unei zone de stabilitate în Balcani, a păcii, prosperităţii şi siguranţei în această zonă a Europei, colaborând pe planul înlăturării efectelor crimei organizate şi a traficului de persoane.
Toată strategia de securitate şi aparare naţională a României se va realiza în consens cu politica de apărare promovată la nivel European de NATO, urmărind susţinerea crearii unei forţe de reacţie rapidă capabilă să raspundă noului concept european de securitate şi apărare.
PNG-CD în cadrul politicii sale de integrare în marea familie a partidelor creştin democrate europene va milita pentru reformarea instituţiilor europene care să ducă la o mai mare eficientizare, transparentă şi democratizare a demersului politic, a deciziilor politice cu efecte politice benefice pentru toti cetăţenii Europei şi pentru toate instituţiile europene.


%d blogeri au apreciat: