Filosofie Politica


Program Politic PD-L

Programul Politic al PD-L

Partidul Democrat Liberal s-a născut din nevoia cetăţenilor României de a se regăsi, doctrinar şi organizatoric, într-o forţă politică puternică de centru-dreapta.
Partidul Democrat Liberal, ca partid popular, este o entitate politică deschisă tuturor cetăţenilor români care împărtaşesc valori şi curente politice de sorginte democrată de centru, liberală şi crestin-democrată.
Partidul Democrat Liberal se situează programatic în partea de centru-dreapta a spectrului politic.
Obiectivul principal al Partidul Democrat Liberal este dezvoltarea prosperă a societăţii românesti democratice prin promovarea valorilor şi principiilor libertăţii, responsabilităţii şi solidarităţii.
Partidul Democrat Liberal are ca scop asigurarea unui climat politic şi social favorabil dezvoltării personalităţii umane, a creativităţii şi progresului, prin îmbinarea valorilor morale ale binelui comun, ale justiţiei, ale corectitudinii între partenerii de dialog social, cu ideile liberalismului de dreapta, generatoare de bunăstare. O bunăstare bazată pe legea morală care asigură fiecărui om posibilitatea de a valorifica şansele de fericire personală şi de participare la proiectele şi beneficiile comune ale societăţii, în deplină armonie cu ceilalţi.
Scopul Partidul Democrat Liberal este şi acela de a sprijini şi a pregăti cetăţenii României pentru noile provocări ale perioadei post tranziţie.
Partidul Democrat Liberal îşi propune să valorifice şansa integrării ţării în structurile europene şi euro-atlantice, ca o condiţie a creşterii standardului de viaţă al cetăţenilor şi a întăririi statului de drept.
Partidul Democrat Liberal susţine, atât în plan intern cât şi internaţional, acea formă de capitalism care îşi dovedeşte eficienţa prin satisfacerea intereselor sociale ale cetăţenilor români.
În acelaşi timp Partidul Democrat Liberal susţine că România, în calitate de membru al Uniunii Europene, trebuie să devină un jucător important şi demn în procesul construcţiei europene.
Partidul Democrat Liberal pune în centrul acţiunii sale omul. Egalitatea de şanse, şi nu nivelarea valorilor în scopul creării de oligarhii, este scopul pe termen mediu şi lung al partidului.
Partidul Democrat Liberal consideră că este nevoie de asumarea fermă a despărţirii de trecutul comunist.
PDL sprijină dezvoltarea legăturilor cu românii de pretutindeni pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statelor ai căror cetăţeni sunt.
PDL susţine protejarea minorităţilor, indiferent de natura acestora şi respectarea drepturilor individuale ale tuturor membrilor societăţii, indiferent de opţiunile sau originea lor socială sau etnică.

Capitolul I Valorile si principiile Partidului Democrat Liberal ( 2 articole )
Partidul Democrat Liberal aşează în centrul proiectului său politic persoana umană şi conceptul de democraţie consolidată.
Fiecare om este o fiinţă unică în oricare moment al vieţii sale. Libertatea şi demnitatea fiinţei umane sunt aceleaşi pentru fiecare, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, vârstă, reuşită personală, convingeri religioase şi politice. Respectarea lor înseamnă respectarea dreptului fiecărei persoane la libera dezvoltare a personalităţii sale. Omul trăieşte şi îşi dezvoltă personalitatea în familie şi în comunitate.
Partidul Democrat Liberal îşi exprimă opţiunea clară pentru democraţie şi instituţiile sale.
Înţelegem prin democraţie consolidată, un sistem democratic capabil să îndeplinească atât o funcţie publică de calitate – pusă în slujba cetăţenilor şi nu în slujba unei oligarhii, cât şi o funcţie integratoare a diferenţelor de orice natură.
Înţelegem prin conceptul de democraţie consolidată, o democraţie bazată pe o economie de piaţă eficientă şi o justiţie independentă şi accesibilă.
Capitolul II Obiectiv si directii Strategice ( 2 articole )
Capitolul III Principii si Directii pentru Constructia Institutionala a Partidului Democrat Liberal ( 4 articole )
Experienţa ultimilor ani ne pune în poziţia de a trage o serie de învăţăminte privind modul în care trebuie să fie organizată şi să funcţioneze instituţional o entitate politică modernă care se revendică de la spiritul dreptei. Actualul context politic, în care grupuri oligarhice transpartinice încearcă să controleze agenda publică, justifică dorinţa electoratului de reformare a sistemului de partide şi a clasei politice. Este nevoie de un alt fel de politică şi de un alt fel de partid politic, care să răspundă acestei dorinţe.
Partidul Democrat Liberal se organizează pe temeiul următoarelor principii:
• îmbinarea democraţiei reprezentative cu democraţia participativă, prin implicarea membrilor de la baza partidului în activitatea politică şi programatică;
• recunoaşterea pluralismului de opinie şi a dialogului intern;
• asumarea responsabilităţii politice a fiecărei structuri de conducere faţă de electorat şi faţă de baza partidului;
• consolidarea comisiilor de specialitate;
• stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii membrilor partidului.
Capitolul IV Concluzii ( 1 articole )


%d blogeri au apreciat: