Filosofie Politica


Structura / Departamente

Institutul de Studii Politice Conservatoare (ISPC) este constituit din patru departamente, anume: Departamentul „Doctrina”, Departamentul „Cercetare & Invatamant”, Departamentul „Strategii & Programe Politice”, Departamentul „Publicatii & Editare”, carora li se adauga doua compartimente: „Secretariat” si „Relatii Publice”.
Activitatea acestora este coordonata, asa cum am aratat mai sus, de Directorul Executiv si de Consiliul Director al fundatiei.
Compartimentele de „Secretariat” si „Relatii Publice” se ocupa de corespondenta curenta, stabilind legaturile cu institutiile partenere si cu colaboratorii, asigurand intreaga activitate de tip administrativ.

cercetare si invatamant
a. Departamentul „Cercetare si Invatamant” initiaza o serie de colocvii, conferinte, cursuri, seminarii (la nivel local si central) sau scoli de vara nationale ori internationale care sa aiba ca teme istoria conservatorismului, doctrina politica omonima, dezbaterea problemelor realitatii contemporane interpretate prin grile de lectura conservatoare sau comparate etc. De asemenea, intentioneaza sa lanseze un program de premii – ce vor purta numele „Titu Maiorescu” – pentru studenti, masteranzi, doctoranzi, cercetatori si profesori preocupati de analiza fenomenului conservator autohton ori european, precum si pentru cei care ilustreza prin activitatea proprie o valoare a conservatorismului.
b. Precizam ca toate discutiile purtate cu ocazia colcviilor, conferintelor, cursurilor, animate de personalitati stiintifice si ale vietii publice, vor fi tiparite de Departamentul „Publicatii & Editare” in volume ori brosuri sau incluse in site-uri oficiale specializate pe internet. De asemenea, vor fi facute publice si detaliile referitoare la concursurilor pentru bursele / premiile / granturile „Titu Maiorescu”.

strategii si programe politice
a. In cadrul departamentului „Strategii & Programe Politice” vor fi constituite grupuri de lucru care vor identifica problemele concrete ale societatii romanesti de astazi, iar mai apoi vor cauta sa acomodeze solutiile traditionale de tip conservator la fiecare caz in parte. Departamentul si-a propus sa-si inceapa activitatea prin configurarea unor grupuri de lucru care sa reflecteze la trei teme stringente ale actualitatii si sa caute sa ofere solutii / sugestii pentru agricultura / agricultori, pentru invatamant / educatie si pentru familie / tineret.
b. Solutiile propuse, ca si intreaga activitate a grupurilor de lucru vor fi facute publice prin rapoarte, studii, volume tiparite de Departamentul „Publicatii & Editare”, precum si printr-o seama de colocvii ori conferinte nationale sau internationale ale Departamentului „Cercetare & Invatamant”.

doctrina
a. Obiectivele Departamentului „Doctrina” sunt legate in special de reconstituirea surselor intelectuale si doctrinare ale conservatorismului. De aceea, ne propunem sa infiintam mai multe grupuri de lucru care sa reflecteze pe marginea marilor teme ale conservatorismului politic (familia, ierarhia valorilor, traditia, ordinea si legalitatea, progresul masurat, evolutia organica etc.). Aceste grupuri vor fi constituite – in baza unor contracte de colaborare – din cercetatori recunoscuti din reteaua institutelor Academiei Romane sau universitari care sa ilustreze domeniile antropologiei, economiei, istoriei, sociologiei, stiintelor politice etc. Reflectia lor, de natura interdisciplinara, ar avea darul sa contureze stadiul cercetarilor pe tematica grupului de lucru respectiv si sa formuleze sugestii (sa ofere solutii) competente pentru diferitele aspecte actuale ale problematicii in discutie. Prioritate au, in momentul de fata primele trei teme evocate, anume, familia, ierarhia valorilor si traditia.
b. Aceste cercetari se vor materializa in rapoarte, studii, volume tiparite prin grija Departamentului „Publicatii & Editare”, precum si printr-o seama de colocvii ori conferinte nationale sau internationale organizate de Departamentul „Cercetare & Invatamant”.

publicatii si editare
a. Asa cum am aratat, Departamentul „Publicatii & Editare” este insarcinat cu tiparirea tuturor rezultatelor cercetarilor (actele colocviilor, brosuri diverse, rapoarte, studii etc.) ori a suporturilor de curs organizate sub egida ISPC.
b. De asemenea, departamentul si-a propus publicarea unui periodic de cultura politica (revista Conservatorul), precum si a unei serii de lucrari dedicate conservatorismului politic, grupate intr-o colectie editoriala, pe care am numit-o „Societatea Conservatoare”.


%d blogeri au apreciat: