Filosofie Politica


Elemente ale doctrinei politice

În ziua de azi doctrina, deşi ar trebui să fie filonul ideologic în jurul căruia se construieşte partidul, este cel mai neglijat domeniu în politică. Practic doctrina partidului a ajuns un fel de surogat necesar inventarului. Este păcat ca în condiţiile în care avem mulţi oameni care ar putea gândi o doctrină să nu avem şi doctrine pentru fiecare partid.

Doctrina politică este din ce în ce definită mai restrâns, uneori chiar şi de specialişti. Partidele politice confundă însă doctrina cu părerile de partid exprimate în programul politic, fără să intuiască logic că doctrina subordonează programul politică şi nu din program se deduce doctrina.
Iată de exemplu o lucrare a domnul Andrei Ţăranu, un nume destul de des întâlnit în lumea ştiinţelor politice:
Lect. Andrei Ţăranu – Doctrine Politice Contemporane, format pdf, 815 kb
Lucrarea este un curs practic relativ la istoria principalelor concepte moderne. Citind acest curs poţi înţelege de ce este necesar ca un partid să aibă o dimensiune doctrinară clară şi, mai ales, că doctrina politică nu este un dat fix ci variază istoric, fără, desigur, a abroga conceptele sale de bază.

Prof. Univ. Dr. Nicolae Frigioiu – Politologie si doctrine politice, format pdf, 2.02Mb
Lucrarea este un curs practic relativ la evoluţia doctrinară. Domnia sa este licenţiat in litere, doctor în litere, doctorand în filosofie, doctorand în sociologie, are studii postuniversitare de filosofie, istorie, drept. A lucrat în cadrul Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane şi a fost şeful laboratorului de Doctrine si Sisteme Politice Contemporane, la Institutul de Teorie Sociala si Politica al Academiei Române, 1990 – 1999

Prof. Univ. Dr. Adrian Miroiu – Filosofie politica.pdf
Lucrarea este un curs practic despre elemente ale filozofiei politice precum conceptul de dreptate, libertate, egalitatea, decizia de grup. Adrian Miroiu este profesor de ştiinţe politice în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti. Un prim domeniu al contribuţiilor lui A. Miroiu este reprezentat de logica şi de extensiile ei. Principalele rezultate obţinute sunt următoarele: studiind limbaje în care sunt admisibile propoziţii indexate relativ la lumi posibile (sau la momente de timp), a arătat că logica acestor propoziţii este legată de cea a modalităţilor.

În al doilea rând, o preocupare importantă a constat în studiul logico-filosofic al conceptului de existenţă. Cartea sa Argumentul ontologic cuprinde principalele rezultate. A arătat că, apelând la abordarea modală, argumentului ontologic i se poate oferi o reconstrucţie validă, constructivă. De asemenea, studiind conceptul de existenţă, A. Miroiu a propus o înţelegere reflexivă a acestuia: ca predicat capabil să funcţioneze simultan ca predicat de ordinul întâi, dar şi ca o condiţie a posibilităţii tuturor celorlalte predicate. Pornind de aici, a argumentat cum se pot construi teorii ale referinţei care să fie independente de asumpţiile existenţiale. Tema comună în aceste studii a fost reprezentată de conceptul de reflexivitate; A. Miroiu l-a analizat în chiar prima sa carte, când l-a aplicat concepţiei despre bani a lui Marx; tema a revenit în lucrările consacrate predicatului existenţei, dar şi în cercetarea argumentului ontologic.

În ultimul deceniu interesele de cercetare ale lui A. Miroiu s-au deplasat către ştiinţa politică. A publicat pe teme de filosofie politică, politici publice şi teoria alegerii raţionale. În filosofia politică a abordat teme precum dreptatea restitutivă, multiculturalismul; a studiat politicile educaţionale, accentuând îndeosebi asupra politicilor de finanţare a învăţământului superior şi a managementului universitar. Din domeniul vast al teoriei alegerii raţionale a studiat regulile de vot. A obţinut două noi caracterizări ale regulii majorităţii şi a studiat proprietăţi precum cea a receptivităţii pozitive; a studiat aplicarea acestor reguli la votul în comitete de ordin superior. Cartea sa Fundamentele politicii este o primă monografie cuprinzătoare în limba română a problematicii teoriei alegerii raţionale.

Alte cursuri:
Lect. drd. Stefan Stanciugelu – Idei politice 1, format pdf, 585kb
Lect. drd. Stefan Stanciugelu – Idei politice 2, format pdf, 573kb
Lect Adrian Niculescu – Istorie politica, format pdf, 954kb


%d blogeri au apreciat: